skip to Main Content

Hva kan vi hjelpe deg med ?

I vår store vinterlagringshall tilbyr vi sikker og god lagring av din båt gjennom vinter halvåret. Hallen har kapasitet til å ta inn båter opp til ca 60 fot, og har lett adgang fra sjø. Våre folk er behjelpelig med alt som trengs av service og klargjøring for kommende sesong. Målsettingen er å levere ut en båt som gir båtglede sesongen gjennom.

Back To Top